За услугата

TCV работи в тясно сътрудничество с Кредит Маркет, за да предостави още една завършена качествена услуга на своите клиенти НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО

За Партньорите ни

„КРЕДИТ МАРКЕТ” ООД предоставя безплатни финансови консултации и посредничество на физически лица, както и по договаряне на юридически лица.
Към настоящия момент компанията е лицензиран кредитен посредник от БНБ /Българска Народна Банка/ и е влючена в Регистъра на Кредитните Посредници на БНБ с регистрационен номер BCI000052.
КРЕДИТ МАРКЕТ” ООД има изградени дългосрочни взаимоотношения сводещите банкови институции и лизингови компании в България.
Целта на компанията е да съдейства за различни варианти за финансиране като:
-потребителски кредити;
-кредити, както за покупка на недвижим имот, така и за ремонт и довършителни работи
-лизинг за автомобили
-рефинансиране на текущи задължения и оптимизиране на разходите
„КРЕДИТ МАРКЕТ” ООД, Ви предоставя възможност да:
– Спестявате време за посещения на офиси във финансови институции
– Професионално и безпристрастно сравняване на предложения за кредити и лизинг на водещи банкови и лизингови компании в България
– Избор на подходящо финансиране спрямо Вашите конкретни потребности
– Договаряне на индивидуални преференциални условия
– Избягване на предлаганите допълнителни продукти и услуги без допълнителна стойност за Вас
– Съдействие с подготовка на документите и целия процес от кандидатстване до усвояване
– Оптимизиране на месечните Ви, разходи чрез рефинансиране и обединяване на действащи кредитни задължения.