За услугата

TCV работи в тясно сътрудничество с Кредит Кепитал, за да предостави още една завършена качествена услуга на своите клиенти НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО

За Партньорите ни

„КРЕДИТ КЕПИТАЛ” ЕООД предоставя безплатни финансови консултации и посредничество на физически лица, както и по договаряне на юридически лица.

Към настоящия момент компанията е лицензиран кредитен посредник от БНБ /Българска Народна Банка/ и е влючена в Регистъра на Кредитните Посредници на БНБ с регистрационен номер BCI000074.

„КРЕДИТ КЕПИТАЛ” ЕООД има изградени дългосрочни взаимоотношения с водещите банкови институции и финансови компании в България.

Целта на компанията е да съдейства за различни варианти за финансиране като:

-потребителски кредити;

-кредити, както за покупка на недвижим имот, така и за ремонт и довършителни работи

-рефинансиране на текущи задължения и оптимизиране на разходите

„КРЕДИТ КЕПИТАЛ” ЕООД, Ви предоставя възможност да:

– Спестявате време за посещения на офиси във финансови институции

– Професионално и безпристрастно сравняване на предложения за кредити на водещи банкови и финансови компании в България

– Избор на подходящо финансиране спрямо Вашите конкретни потребности

– Договаряне на индивидуални преференциални условия

– Избягване на предлаганите допълнителни продукти и услуги без допълнителна стойност за Вас

– Съдействие с подготовка на документите и целия процес от кандидатстване до усвояване

– Оптимизиране на месечните Ви, разходи чрез рефинансиране и обединяване на действащи кредитни задължения.

Професионален опит:

15 години опит с банковите структури, 7 от които като банков
служител отговарящ за кредитни сделки, останалите 8 години като
Кредитен посредник и Финансов мениджър в ИТ компания оперираща на 3 контитента.