МОБИЛНА УСЛУГА

За услугата

 

Възможността да ползвате SIM карта, предоставена в пакет с услуги на “Телекомуникационна Компания Варна” ЕАД позволява на потребителите да ползват повече и въпреки това да спестяват. Висококачествените ни услуги сега вече е възможно да комбинирате в комплексно решение с четири услуги на едно място.

 

В стремежа си да предоставя на потребителите по-добри услуги , ефективни решения и специално отношение към клиентите си, “Телекомуникационна Компания Варна” ЕАД потърси и откри възможността в партньорси взаимоотношения да дари на потребителите си мобилна услуга при най-изгодните тарифни планове на един от водещите мобилни оператори.

 

Лиценз

 

Услугата, която предлагаме от името на Vivacom е по Разрешение № 01388/08.04.2009 г. – за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа – GSM; Разрешение № 01389/08.04.2009 г. – за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа – UMTS и Разрешение № 01391/08.04.2009 г. – за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна мрежа, с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър и предоставяне на обществена телефонна услуга и всички услуги включени в стандарта GSM и/или UMTS.

 

Условията за ползване на мобилната услуга се уреждат от Общите условия на оператора Vivacom, държател на услугата.


 

Тарифните планове могат да се ползват само в комплексно решение с услугите на Телекомуникационна Компания Варна ЕАД. 

 

Абонаментни  планове Business Smart

 

Тарифен план: Business Smart 150 Business Smart 300 Business Smart 300+ Business Smart 600+ Business Smart 1200+ Business Smart Unlimited
Месечен абонамент 5.00 лв. 6.00 лв. 7.00 лв. 12.00 лв. 17.00 лв. 32.00 лв.
Включени минути към всички мрежи в България и роуминг в ЕС 150 300 300 600 1200 неограничени
Включени минути към  I-ва международна зона 200
Включени минути към  II-ра международна зона 100
Включени МВ на максимална скорост в България, след изчерпване на които скоростта се ограничава до 64 Kbps 2000 4400 7500 25000
Включени МВ за мобилен интернет при роуминг в ЕС 1150 1600 2100 3000
Разговори в група Безплатни и неограничени за всички номера в групата,

с изключение  на  номера  в роуминг

Разговори към всички мрежи в страната след изчерпване на включените минути, в роуминг в ЕС (до България, страна на пребиваване и зона ЕС) и  към номера 0700 0,30 0,30 0.30 0.30 0.30 0.252

– Тарифирането към всички мрежи в България и в роуминг в Европейски съюз (до България, страна на пребиваване и Зона ЕС)

е на секунда. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.

– Тарифирането на международни разговори от България към международни дестинации Група I, II и III е на минута.

– Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойост и универсални номера 0700.

– Цена на приложимия минимален първоначален обем на таксуваненe на мобилен интернет в роуминг в ЕС от 1 КБ е 0.012 лв.

– Включените MB на максимална скорост са валидни в България и в роуминг в ЕС

– Неизползваните минути и/или МB на максимална скорост не се прехвърлят за следващ месец.

– Цената за минута изходящ разговор/изходящ SMS в роуминг в ЕС е равна на националната цена за съответната тарифа.

– След изчерпване на включените безплатни MB  в роуминг в ЕС, трафикът на данни се таксува по 0.012 лв. на MB.

– Трафикът на данни се тарифира на 1 KB.

– Договорът за услугата „Комплексно решение” е с минимален срок 12 месеца.

Ценовите параметри на услуга „Комплексно решение” са с включен ДДС

 

 

 

Допълнителна информация във връзка с промени в ползването на преплатени услуги на Виваком можете да откриете тук:
https://www.vivacom.bg/bg/residential/ceni-i-uslugi/mobilni-uslugi/predplatena-karta