МОБИЛНА УСЛУГА

За услугата

Възможността да ползвате SIM карта, предоставена в пакет с услуги на “Телекомуникационна Компания Варна” ЕАД позволява на потребителите да ползват повече и въпреки това да спестяват. Висококачествените ни услуги сега вече е възможно да комбинирате в комплексно решение с четири услуги на едно място.

 

В стремежа си да предоставя на потребителите по-добри услуги , ефективни решения и специално отношение към клиентите си, “Телекомуникационна Компания Варна” ЕАД потърси и откри възможността в партньорси взаимоотношения да дари на потребителите си мобилна услуга при най-изгодните тарифни планове на един от водещите мобилни оператори.

Лиценз

Услугата, която предлагаме от името на Vivacom е по Разрешение № 01388/08.04.2009 г. – за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа – GSM; Разрешение № 01389/08.04.2009 г. – за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа – UMTS и Разрешение № 01391/08.04.2009 г. – за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна мрежа, с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър и предоставяне на обществена телефонна услуга и всички услуги включени в стандарта GSM и/или UMTS.

Условията за ползване на мобилната услуга се уреждат от Общите условия на оператора Vivacom, държател на услугата.


Тарифните планове могат да се ползват само в комплексно решение с услугите на Телекомуникационна Компания Варна ЕАД. 

Абонаментни  планове Business Smart

Тарифен план: Business Smart 150 Business Smart 300 Business Smart 300+ Business Smart 600+ Business Smart 1200+ Business Smart Unlimited
Месечен абонамент 6.00 лв. 7.00 лв. 10.00 лв. 14.00 лв. 20.00 лв. 32.00 лв.
Включени минути към всички мрежи в България и роуминг в ЕС 150 300 350 750 1200 неограничени
Включени минути към  I-ва международна зона 100 200
Включени минути към  II-ра международна зона 100
Включени МВ на максимална скорост в България, след изчерпване на които скоростта се ограничава до 64 Kbps 3000 5500 9000 30000
Включени МВ за мобилен интернет при роуминг в ЕС 2100 2800 3800 5200
Разговори в група Безплатни и неограничени за всички номера в групата,

с изключение  на  номера  в роуминг

Разговори към всички мрежи в страната след изчерпване на включените минути, в роуминг в ЕС (до България, страна на пребиваване и зона ЕС) и  към номера 0700 0,30 0,30 0.30 0.30 0.30 0.252

– Тарифирането към всички мрежи в България и в роуминг в Европейски съюз (до България, страна на пребиваване и Зона ЕС)

е на секунда. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.

– Тарифирането на международни разговори от България към международни дестинации Група I, II и III е на минута.

– Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойост и универсални номера 0700.

– Цена на приложимия минимален първоначален обем на таксуваненe на мобилен интернет в роуминг в ЕС от 1 КБ е 0.012 лв.

– Включените МВ за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса за ползвания тарифен план на регулираната максимална цена за роуминг на едро.

– Ако в индивидуалните условия няма включен интернет: Трафикът на данни в България и в роуминг в ЕС се тарифира на 1 КВ. Цената в мрежата на Vivacom и в роуминг ЕС за 1 МВ е 1.80лв до достигане на потребление от 40.00лв. След достигане на потребление от 40.00лв. е 0.0804лв.

– При нарушаване на правилата на Политиката за справедливо ползване, потребление на услуги в роуминг в ЕС се таксува допълнително: изходящи разговори – 0,0072лв/мин.; входящи разговори – 0,017832лв/мин.; МВ – 0,006996лв/мб. Трафикът на данни в роуминг в зона Балкани, зона Европа и зона Други държави се тарифира на 100 КВ.

– Неизползваните минути и/или МB на максимална скорост не се прехвърлят за следващ месец.

– Цената за минута изходящ разговор/изходящ SMS в роуминг в ЕС е равна на националната цена за съответната тарифа.

– След изчерпване на включените безплатни MB  в роуминг в ЕС, трафикът на данни се таксува по 0.007 лв. на MB.

– Трафикът на данни се тарифира на 1 KB.

– Такса за смяна на SIM – 7.20 лв.
– Такса за смяна на мобилен номер – 7.20 лв.
– Такса за залагане на ограничение – 2.40 лв.

– Договорът за услугата „Комплексно решение” е с минимален срок 12 месеца.

Ценовите параметри на услуга „Комплексно решение” са с включен ДДС

Допълнителна информация във връзка с промени в ползването на преплатени услуги на Виваком можете да откриете тук:
https://www.vivacom.bg/bg/residential/ceni-i-uslugi/mobilni-uslugi/predplatena-karta