Уважаеми клиенти,

Поради строително-ремонтни дейности е нанесена щета на информационното трасе в Ален мак. Временно, районът е без услуги.
Нашите екипи са вече на място и работят по възстановяване на връзката.
Благодарим Ви за търпението и разбирането.
Уважаеми клиенти,


Уведомяваме Ви, че наближава крайният срок за заплащане на услугите. При неплащане предстои спиране на услугите на 09.01.2024г. Благодарим Ви, ако вече сте платили.

Уважаеми клиенти,
Сметките към TCV може да заплащате в каси на FastPay и по банков път. За повече подробности вижте тук.

Проект № BG-RRP-3.005-5280 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”
Проектът ще се реализира по Националния план за възстановяване и устойчивост, в рамките на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в
областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” и е на обща
стойност 20 000,00 лв. от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100% (20 000,00 лв. финансирани от Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от инструмента NextGenerationEU на ЕС).
Срок за изпълнение на проекта: 12 месеца /24.07.2023 г. – 24.07.2024 г./
Цели на проекта:
Общата цел на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).
Основни етапи в изпълнение на дейностите за подобряване на
енергийната ефективност:
  • Сформиране на екипа и управление на проекта
  • Визуализация и публичност
  • Провеждане на процедура за избор на доставчик
  • Закупуване на ERP система за автоматизация и дигитализация на дейностите при доставчици на Интернет и ТВ услуги – 1 бр.
  • Счетоводна отчетност и вътрешен мониторинг.

Договор № BG-RRP-3.005-5280-C01/24.07.2023 г. „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по Процедура № BG-RRP-3.005 „Решения в областта
на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” се
осъществява с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от
инструмента NextGenerationEU на ЕС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Национален план за
възстановяване и устойчивост, съфинансиран от инструмента NextGenerationEU на ЕС. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от „Телекомуникационна компания Варна“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Структурата за наблюдение и
докладване.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че на основание т.35 от Общите условия на индивидуалните договори, сключвани с крайни потребители, за предоставяне на електронни съобщителни услуги, считано от 01 декември 2021г.  Операторът променя скоростта на интернета и ценовите условия по договори на основен пакет услуги „Интернет и Телевизия”, с месечна такса 19,99лв., които към момента са в режим на безсрочност.

В тази връзка, в периода от 01 октомври до 30 ноември 2021г. е необходимо да бъдат предоговорени:
– нов срок на договора 12 месеца или 18 месеца и
– месечна такса за съответния срок 28.00лв./за 12м. или 25.00лв./за 18м.
Считано от 01 декември 2021г. за всички клиенти с непредоговорени условия, месечната такса на основен пакет услуги „Интернет и Телевизия” с договори, които са в режим на безсрочност, се променя от 19.99лв. на 35,00лв. за безсрочен договор.
Цената на допълнителен приемник 5.00лв се запазва.
За повече информация: 052 919293 – вътр. 4

Сметките към TCV може да заплащате в каси на FastPay, моля посетете сайта на Fast Pay.

Важно!

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че в интернет пространството се появява нерегламентирана информация от името на Телекомуникационна компания Варна (TCV), която известява за възможност да бъде получена награда от TCV под формата на телефон Galaxy S9, iPhone XS и други, при условие, че бъде попълнена кратка анкета.
Поднасяме информация, че TCV не е организирала подобна кампания, не е стартирала такава анкета посредством, която да се стига до препратки с цел събиране на каквато и да е информация от вида:e-mail, детайли за кредитни карти, каквито и да са лични данни и др.
Даваме пример за подобен род фалшиви съобщения, получени от потребители:

Отправяме молба, в случай че попаднете на подобна информация, да ни уведомите на e-mail: office@tcv.bg
Апелираме да не участвате в тази фалшива кампания. TCV категорично се разграничава и не носи отговорност за предоставени от Вас лични данни в анкетата.
TCV е уведомила органите на реда и са предприети мерки по установяване на източника на fishing атаката.

Благодарим Ви!

Специално за нашите бизнес клиенти – нова услуга за работа от вкъщи

Уважаеми бизнес клиенти
ако искате Вие и Вашите служители да може да работите от вкъщи, а бизнес информацията Ви да е защитен – предлагаме професионален файлов сървър и конфигурация на VPN връзки за Вашите офиси и служители.

Ще имате възможност да работите дистанционно и да ползвате фирмените ресурси от вътрешната Ви мрежа или от виртуален сървър според индивидуалните Ви изисквания. Вижте още тук.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.12.2019г., на основание т.35 от Общите условия на договора за електронни съобщителни услуги, Телекомуникационна компания Варна променя цените на предоставяните услуги по договори в режим на безсрочност. За допълнителна информация 052 919293 и на всички каси на TCV.

Приключи конкурсът „TCV търси талантите на Варна“

TCV търси талантите на Варна

Успешно приключи една страхотна инициатива на Телекомуникационна компания Варна. Кампанията се проведе с подкрепата на Регионално Управление на Образованието – Варна. Подаръците и награди бяха раздадени благодарение на нашите спонсори, партньори, както и на ръководството на Телекомуникационна компания Варна. Победителите бяха обявени на 27-ми Май и получиха множество награди. Голямата награда отиде при Румен и Михаил Мързакови, които убедително спечелиха най-много харесвания, благодарение на невероятните си постижения! Раздадохме още велосипеди, множество ваучери за безплатен абонамент за интернет, а нашите партньори осигуриха останалата част от наградния фонд.

Първо място в категория “Спорт” печелят децата от школата на ЧОУ “Малкият Принц”
Първо място в категория “Изкуство” печели Жанет Иванова от Второ Основно Училище “Никола Вапцаров”
Второ място в категория “Изкуство” печели – Елена Джурова от ЧОУ “Малкият принц”
Първо място в категория “Наука” печели Габриела Ганева
Второ място в категория “Наука” печели отборът по математика на ЧОУ “Малкият принц”
Награждаването ще се състоя на празника на детето (1юни) на плаж Кабакум в заведение Корсари. Очакваме победителите и техните родители да отпразнуваме заедно празника.

Снимки и усмивките на победителите от награждаването на прекрасния празник, можете да видите в галерията по-долу.

Важно!

Уважаеми клиенти,

във връзка с Регламент (ЕС) 2015/2021, считано от 15.05.2019 г. влизат в сила нови цени за международни разговори към държави от ЕС. С новите цени може да се запознаете тук

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ТКВ ЗАЕТОСТ”

ПРОЕКТЪТ БЕ ИЗПЪЛНЕН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” ОТ БЕНЕФИЦИЕНТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА“ ЕАД

От 01.09.2016 г. „Телекомуникационна Компания Варна“ ЕАД започна изпълнението на проект „ТКВ ЗАЕТОСТ” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0037-C01 по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“. Проектът се осъществява на територията на град Варна с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изпълнението на проекта е 16 месеца, а стойността на целия проект е в размер 391 166.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 391 166.00 лв., 100 % от допустимите разходи по проекта. Общата цел на проект „ТКВ ЗАЕТОСТ” бе разкриване на 24 нови работни места и създаване на устойчива заетост, предпоставка за стабилно и стратегическо развитие на „Телекомуникационна Компания Варна“ ЕАД, чрез подпомагане по процедура BG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015”. Конкретните цели на проекта са обективно формулирани и бяха насочени към решаване на проблемите на целевата група, като бяха обвързани с осигуряването на:

– заетост на 24 безработни и/или неактивни лица на новосъздадените работни места за период от 12 месеца;

– запазване на минимум 50% от новите работни места за период от поне 12 месеца след приключване на проекта;

– осигуряване на необходимите активи и техническа обезпеченост за създаването на новите работни места.

Бяха назначени лица на следните длъжности: техник телекомуникации, системен администратор, експерт телекомуникации и мрежи данни, специалист маркетинг и реклама, общ работник. По проекта бяха закупени комплекти работно облекло, офисно и специализирано оборудване, четири броя леки автомобила, стопански инвентар. Всички закупени активи бяха застраховани. Също така беше осигурена визуализация съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020, както и бе осигурено ефективно, качествено и успешно управление на дейностите по проекта. Реализацията на проекта спомогна за разкриването на 24 работни места и закупуването на оборудване за тях. Дейностите гарантираха създаването на трудова заетост на безработните и неактивни лица, включително и от приоритетните категории, изцяло в съответствие с целите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година. Разрастването и повишаването на конкурентоспособността на работодателя също допълни стратегическия ефект за ръст на производителността и подобряване на адаптивността на работната сила в регион Варна чрез създаването на повече и по-качествени работни места.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА” ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВАТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ТКВ ЗАЕТОСТ“

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” ОТ БЕНЕФИЦИЕНТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА“ ЕАД

На 27 октомври 2017г. от 11:00 часа в град Варна, улица „Иван Драсов“ № 8 се проведе първата информационна среща по повод изпълнението на проект „ТКВ ЗАЕТОСТ“ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, изпълняван от една от водещите телекомуникационни компании в региона – „Телекомуникационна Компания Варна“ ЕАД.

Управителят на дружеството – Бойко Ангелов и Ръководителят на проекта – Елена Драгиева, представиха основните дейности, планирани за 16-месечния период на изпълнение по проекта. Участие в проведеното събитие взеха новоназначените по проекта служители и други членове на екипа на компанията, представителите на Областен информационен център – Варна, партньори, регионални медии и други заинтересовани лица.

Господин Ангелов очерта основните приоритети на дружеството за 2017 г. като представи визията на компанията, а именно да бъде лидер в предоставянето на конвергентни телекомуникационни услуги в град Варна и региона. Изпълнителният директор благодари на новоназначените служители за това, че помагат на дружеството да поддържа и надгражда имиджа си на доверен партньор, както и че съдействат за успешното изпълнение на мисията на „Телекомуникационна Компания Варна“ ЕАД, осигурявайки комплексни услуги с най-високо качество на достъпна цена.

Господин Ангелов изрази своето признание към положените усилия от страна на служителите на компанията, благодарение на които „Телекомуникационна Компания Варна“ ЕАД успява да бъде винаги близо до клиента, предоставяйки отлична поддръжка и светкавична реакция ежечасово.

Относно изпълнението на проекта „ТКВ ЗАЕТОСТ“ господин Ангелов изрази доверие в партньорските отношения и признателност към държавната администрация в лицето на Министерство на труда и социалната политика, чиито служители добросъвестно, коректно и професионално съдействат за успешната реализация на всички планирани по проекта дейности. Той подчерта необходимостта от подобни програми и приносът им към развитието на малкия и средния бизнес във високотехнологичен бранш, какъвто са телекомуникациите.

Госпожа Драгиева в качеството ѝ на Ръководител Проект подчерта значението на качественото изпълнение на проектите, осъществени чрез подкрепата на Европейски социален фонд и за региона на Варна, включително за представителите на целевите групи по проекта и най-вече за лицата с ниска степен на образование, каквито са наети и по проекта „ТКВ ЗАЕТОСТ“ на „Телекомуникационна Компания Варна“ ЕАД.

Информационната среща завърши с послание и от служителите на компанията за успешно изпълнение на дейностите на проекта и осигуряване на устойчива заетост от компанията бенефициент и ключов работодател в региона.

Повече за информация за проекта и предприятието можете да намерите на нашата страница или се свържете с Ръководителя на проекта на посочените по-долу контакти.

 ЗА КОНТАКТ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ИНФОРМАЦИЯ:

Елена Драгиева – Ръководител проект

„ТКВ Заетост“ с бенефициент  „Телекомуникационна Компания Варна“ ЕАД

ул. „Иван Драсов“ № 8,

гр. Варна, България

Tel.: +359 52 91 92 93,

E-mail: e.dragieva@tcv.bg

Web: www.tcv.bg

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Телекомуникационна компания Варна“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

Процедура за избор на доставчици по проект “ТКВ ЗАЕТОСТ”

Във връзка с проект „ТКВ ЗАЕТОСТ”,

изпълняван по ДБФП № BG05M9OP001-1.003-0037-С01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България, бенефициентът „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА” ЕАД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА – ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ“, чрез обявяване на публична покана №02 от дата 07.12.2016 г. Дата на публикуване на публична покана №02: 07.12.2016 г. Срок за подаване на оферти: 14.12.2016 г., до 24:00 часа Документация може да свалите от тук.

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Телекомуникационна компания Варна“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

Стартира изпълнението на проект „ТКВ ЗАЕТОСТ“

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020, СХЕМА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА“ ЕАД   От 01.09.2016 г. „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА“ ЕАД започна изпълнението на проект „ТКВ ЗАЕТОСТ” по Договор № ДБФ BG05M9OP001-1.003-0037-С01 по схема BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е с продължителност 16 месеца и е на стойност 391,166.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 100 %. Общата цел на проект „ТКВ ЗАЕТОСТ” е разкриване на 24 нови работни места и създаване на устойчива заетост, предпоставка за стабилно и стратегическо развитие на ТКВ ЕАД, чрез подпомагане по процедура BG05M9OP001­1.003 “Ново работно място 2015” Конкретните цели на проекта са обвързани с осигуряването на: ü  заетост на 24 безработни и неактивни лица на новосъздадените работни места за период от 12 месеца, с фокус поне 12 от лицата да попадат в приоритетни по процедурата категории; ü  заетост на 24 безработни и/или неактивни лица на новосъздадените работни места за период от 12 месеца, с фокус поне 13 от лицата да попадат в приоритетни по процедурата категории; ü  запазване на минимум 12 от новите работни места за период от поне 12 месеца след приключване на проекта; ü  осигуряване на необходимите активи и техническа обезпеченост за създаването на новите работни места.    

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Телекомуникационна компания Варна“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

Доведи Приятел

Уважаеми клиенти,

“ДОВЕДИ ПРИЯТЕЛ”  е нашето ново предложение за Вас, с което всеки наш настоящ клиент може да спечели безплатен месец за Интернет като ни препоръча на своите приятели. За да получите своя подарък е необходимо да доведете свой приятел, който не е ползвал нашите услуги и който желае да заяви включване на услугата Интернет.

Това е един приятен начин да увеличим семейството на TCV. Очакваме Ви!

WiFi Revolution като самостоятелно решение

Трябва ти качествен и надежден интернет за няколко дни? Ние сме твоето решение!

Най-новата услуга на ТКВ  – WiFi Revolution като самостоятелно решение!

Без кабели, без обвързване, без договор и с най-ниската цена на пазара!

– Ползвай 5 дни услугата само за 5лв.

– Ползвай 10 дни услугата само за 8лв.

– Ползвай 20 дни услугата само за 16лв.

WiFi Revolution в над 5000 точки в града!

Очакваме Ви!

Информация във връзка със Закона за противодействие на тероризма

„След 27 Декември 2016г. във връзка със Закона за противодействие на тероризма,  операторите на предплатени услуги на територията на страната нямат право да активират/регистрират повече от 10 предплатени плана/карти (чрез които се предоставят предплатени телефонни услуги) на името на един потребител. До 30 юни 2017 съществуващ клиент с повече от 10 предплатени карти трябва изрично да заяви кои от регистрираните на негово име 10 номера ще продължи да ползва.