Общи Условия

Общи условия за предоставяне на електронни съобщения

Общи условия за предоставяне на електронни съобщения

Общи условия за предоставяне на фиксирани телефонни услуги

Процедура за пренос на географски номера

Процедура за пренос на негеографски номера

Условия и цени за предоставяне на взаимно свързване.

Условия и цени за предоставяне на IP взаимно свързване.

Service and Support Quality Parameters-2019

Параметри за качеството на предоставените услуги и обслужване за 2018 г.

Параметри за качеството на предоставените услуги и обслужване за 2017 г.

Допълнителна информация за ползването на съдържания приложения и услуги 2017г.

Изменение и допълнение в сила от 01.01.2017г.

Изменение и допълнение в сила от 01.11.2016г.

Процедура за уведомяване на потребителите при пробив в сигурността на личните данни

Условия ред за регистрация на абонат

Технически спецификации на интерфейсите