СТАЦИОНАРЕН ТЕЛЕФОН

За услугата

Гласовата телефонна услуга на Телекомуникационна Компания Варна е лицензирана в съответствие с нормите и изискванията на действащата в България нормативна уредба. Услугата предлага качество, силно конкурентно на традиционната фиксирана телефония при чувствително по-ниски цени. Телекомуникационна Компания Варна разполага със собствен номерационен план предоставен от Комисия за регулиране на съобщенията. Използваната технология е VoIP, PSTN или ISDN, в зависимост от нуждите и оборудването на клиента и осигурява както високо качество, така и възможност за специфични решения.

Информация за одобрени интерфейси за свързване може да намерите тук.

Информация за параметрите на качеството на услугите може да намерите тук и тук..


Преносимост на номерата

Телекомуникационна Компания Варна е участник в домейна на преносимост на операторите на фиксирани номера и в това си качество стриктно спазва задължението си да уведомява своите абонати в случаите на пренесен номер и смяна на оператор. Уведомлението се осъществява чрез безплатен 3 секунден звуков сигнал. Телекомуникационна Компания Варна дава възможност на всеки потребител да пренесе номера си напълно безплатно в мрежата на TCV.


Лизенз 

Услугата, която предлагаме е по Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга № 01854 от 07.02.2013 г. издадено от КРС.


Основни предимства на гласовата услуга

 • Много ниска месечна такса;
 • Запазвате номера си – ние го пренасяме безплатно;
 • Тарифните планове са с включени безплатни минути в мрежата на оператора, към всички фиксирани мрежи в страната, първа международна група (страните от ЕС) и телефоните: 0700, 0800 и 112;
 • Без първоначална такса свързване от 13,2 ст;
 • До 60% по-ниски разговори след изтичане на безплатните минути;
 • До 60% по-ниски цени на разговори към международни дестинации, аналогични на цените на SKYPE;
 • Денонощно следене на потреблението в Интернет чрез уникален код за достъп.
 • Проверка на сметката може да правите по всяко време
Тарифен План Месечна Такса Брой включениминутив пакета Разговори в мрежата наоператора извън пакета Селищниразговори Междуселищни разговори Първамеждународна група Мобилни мрежи(БГ)
Voice 60* 3,90 лв. 60   0,01 лв. 0,04 лв.  0,09 лв.  0,07 лв.  0,44 лв.
Voice 200* 11,90 лв. 200   0,01 лв. 0,04 лв.  0,09 лв.  0,07 лв.  0,44 лв.
Voice 400* 19,90 лв.  400   0,01 лв. 0,04 лв.  0,09 лв.  0,07 лв.  0,44 лв.
Voice 1000* 43,90 лв. 1000   0,01 лв. 0,04 лв.  0,09 лв.  0,07 лв.  0,44 лв.
Classic 4,80 лв. 0   0,00 лв. 0,04 лв.  0,09 лв. 0,07 лв.  0,44 лв.
Just Voice*** 12,90 лв. 0   0,01 лв. 0,06 лв.  0,14 лв.  0,11 лв.  0,53 лв.
Real Voice*** 15,90 лв.  0   0,01 лв. 0,05 лв.  0,12 лв.  0,09 лв.  0,48 лв.
       Цени на Разговори към международни дестинации            Voice 60,200,400,1000,3600,Classic                Just Voice           Real Voice     
 цена  цена  цена
Разговори към международни дестинации I   група  0,07 лв. 0,11 лв. 0,09 лв.
Разговори към международни дестинации II  група  0,445 лв. 0,445 лв. 0,445 лв.
Разговори към международни дестинации III група  1,00 лв. 1,30 лв. 1,30 лв.
Разговори към международни дестинации IV група  7,00 лв. 9,00 лв. 9,00 лв.
Разговори към международни дестинации V  група  12,00 лв. 16,00 лв. 16,00 лв.

* Тарифният план включва безплатни минути към всички фиксирани номера в България, към оператора, към спешни номера и I-ва международна група номера, към номерата 0700 и 0800.

** Тарифният план включва безплатни минути към оператора.

***Тарифният план включва 10 минути, включено време за разговори с географски номера, включително и разговори с номера след код 700.

Цените на разговорите извън пакета може да видите тук.

При повиквания към номера от обхват „700” няма допълнително таксуване и се прилагат цените за разговори към мобилни или географски номера, съгласно абонаментния план или приложимата тарифа за телефонни услуги.

Пълният списък с дестинации в международните групи:

 I-ва между\народна група

– II-ра международна група

 III-та международна група

– IV-та международна група

 V-та международна група


Спецификации:

 • Всички цени са с включен ДДС
 • Без първоначална такса за свързване при разговор
 • Таксуването при пакети Voice 60,200,400,1000 е на 60 секунди, а при пакети Classic, JustVoice и RealVoice е на 30 секунди
 • Говорете с 3 дестинации по избор на по-ниски цени
 • Неизговорените минути не се прехвърлят в следващ отчетен период
 • До 60% по-ниски цени на разговори към международни дестинации
 • Възможност да следите денонощно потреблението си в Интернет посредством уникален код за достъп и чрез телефонно позвъняване на кратък номер 123
 • Телекомуникационна Компания Варна остава собственик на предоставеното оборудване