Уважаеми бизнес клиенти
ако искате Вие и Вашите служители да може да работите от вкъщи, а бизнес информацията Ви да е защитен – предлагаме професионален файлов сървър и конфигурация на VPN връзки за Вашите офиси и служители.

Ще имате възможност да работите дистанционно и да ползвате фирмените ресурси от вътрешната Ви мрежа или от виртуален сървър според индивидуалните Ви изисквания:

– Без инвестиции в сървър!
– Ограничен достъп само за служители чрез VPN
– Индивидуални права за достъп
– Автоматизирани системи за контрол и мониторинг
– Ежедневно архивиране
– 99.9% гаранция за безотказност на услугата

Основната цел на услугата е да създаде криптирана връзка от вашето устройство през защитен тунел, за да могат данните Ви да преминават с високо ниво на сигурност.

Домашния офис дава сигурност и спокойствие на Вашите служители и на Вашия бизнес.

Заплащате една месечна такса и ползвате услугата напълно безплатно до отпадане на извънредните мерки и разрешаване посещенията на обществените места!

Месечна такса от 99 лв без ДДС.
Всички клиенти на TCV ползват 50% отстъпка от първата месечна такса!

Данни за връзка с TCV:
телефон: 0879413135
e-mail: homeoffice@tcv.bg

Професионален пощенски сървър

Нова услуга за нашите бизнес клиенти!

TCV събира две от най- търсените услуги за бизнес клиенти! Висококачествен интернет и виртуален сървър с професионална поддръжка за електронната поща на Вашия бизнес. Пощенският сървър от нас Ви дава следните предимства:

– електронна поща с името на Вашия домейн
– неограничен брой на пощенските адреси
– безпроблемен отдалечен достъп
– достатъчно място за съхранение на писма
– възможност за мониторинг и допълнителни настройки при масово изпращане на писма, електронни бюлетини и различни маркетингови активности
– гъвкаво управление на параметрите на сървъра според текущото потребление
– гъвкаво администриране на потребители, права и квоти
-възможност за контролиран мониторинг на входящи и изходящи писма за определени пощи
– възстановяване на умишлено или случайно изтрити писма
– нива на защита от Спам според индивидуални изисквания
– висока защита от писма, съдържащи компютърни и криптовируси
– постоянна проверка дали сте в “blacklist”
– възможност за светкавични мерки при проблеми с попадане в блеклист
– ежедневен архив
– гаранция 99,9 % за безотказна работа на пощенския сървър

Заплащате една месечна такса и ползвате услугата напълно безплатно до отпадане на извънредните мерки и разрешаване посещенията на обществените места!

Месечна такса от 99 лв без ДДС.
Всички клиенти на TCV ползват 50% отстъпка от първата месечна такса!

Данни за връзка с TCV:
телефон: 0879413135
e-mail: homeoffice@tcv.bg