От 01 Юни 2022 година се въвежда административна такса за смяна на собственост/страна по договор, за всички клиенти, в размер на 15 лв. с ДДС.