ПАКЕТ 40 MB 
Високи реално постижими скорости към България и света. Бърза и лесна връзка.

Можете да се абонирате при срочен или безсрочен договор.

Оптична свързаност

Симетричен международен достъп

IP адрес – всеки клиент на “Телекомуникационна Компания Варна” ЕАД получава вътрешен за мрежата IP адрес

Възможност за проверка на текущото потребление

Инсталация 20,00 лв.
Трафик неограничен
Срок на договора 18 месеца
Абонамент Домашен
Месечна такса 23,00 лв.

ПАКЕТ 50 MB 
Високи реално постижими скорости към България и света. Бърза и лесна връзка.

Можете да се абонирате при срочен или безсрочен договор.

Оптична свързаност

Симетричен международен достъп

IP адрес – всеки клиент на “Телекомуникационна Компания Варна” ЕАД получава вътрешен за мрежата IP адрес

Възможност за проверка на текущото потребление

Инсталация 00,00 лв.
Трафик неограничен
Срок на договора 18 месеца
Абонамент Домашен
Месечна такса 25,00 лв.