Техник изграждане на оптични мрежи

„Телекомуникационна Компания Варна” ЕАД е компания с лидерска позиция в предоставянето на телекомуникационни услуги на варненския пазар. Ключът към успеха са нашите служители. Tърсим позитивни, енергични и амбициозни хора, за динамична и интересна работа. Фирмата търси да назначи техник „Оптична мрежа“.

Необходимо е кандидатите да отговарят на следните изисквания:
1. Техническо образование-електротехника (силнотокова специалност) – препоръчително.
2. Предишен опит – препоръчително.
3. Умения за работа със сплайсер – препоръчително.
4. Шофьорска книжка – задължително.
5. Умения за работа в екип.
6. Развито чувство за отговорност и спазване на срокове.

Фирмата предлага:
1. Стимулиращо възнаграждение.
2. Обучение.
3. Трудов договор.
4. Работа в млад и динамичен екип.

Начин на кандидатстване:
Ако проявявате интерес към позицията и считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своята автобиография на office@tcv.bg.
Само одобрените по автобиография кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Техник съобщителна техника

„Телекомуникационна Компания Варна” ЕАД е компания с лидерска позиция в предоставянето на телекомуникационни услуги на варненския пазар. Ключът към успеха са нашите служители. Tърсим позитивни, енергични и амбициозни хора, за динамична и интересна работа. Фирмата търси да назначи техник съобщителна техника.

Необходимо е кандидатите да отговарят на следните изисквания:
1. Средно образование – техническо или електротехническо се счита за предимство.
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ШОФЬОРСКА КНИЖКА кат. B и опит в шофирането.
3. Предишен опит на подобна позиция се счита за предимство.
4. Предимство са завършени курсове по електротехника и/или телекомуникации и придобита квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V.
5. Компютърни умения.
6. Умения за работа в екип.
7. Развито чувство за отговорност и спазване на срокове.
8. Регистриран в „Бюрото по труда“ – препоръчително.
.

Фирмата предлага:
1. Стимулиращо възнаграждение.
2. Обучение.
3. Трудов договор.
4. Работа в млад и динамичен екип.

Начин на кандидатстване:
Ако проявявате интерес към позицията и считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своята автобиография на office@tcv.bg.
Само одобрените по автобиография кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Монтьор електронно телекомуникационно оборудване

„Телекомуникационна Компания Варна” ЕАД е компания с лидерска позиция в предоставянето на телекомуникационни услуги на варненския пазар. Ключът към успеха са нашите служители. Tърсим позитивни, енергични и амбициозни хора, за динамична и интересна работа. Фирмата търси да назначи монтьор на електронно телекомуникационно оборудване.

Необходимо е кандидатите да отговарят на следните изисквания:
1. Средно образование – техническо или електротехническо се счита за предимство.
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ШОФЬОРСКА КНИЖКА кат. B и опит в шофирането.
3. Предишен опит се счита за предимство.
4. Предимство са завършени курсове по електротехника и/или телекомуникации и придобита квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V.
5. Компютърни умения.
6. Умения за работа в екип.
7. Развито чувство за отговорност и спазване на срокове.

Фирмата предлага:
1. Стимулиращо възнаграждение.
2. Обучение.
3. Трудов договор.
4. Работа в млад и динамичен екип.

Начин на кандидатстване:
Ако проявявате интерес към позицията и считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своята автобиография на office@tcv.bg.
Само одобрените по автобиография кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.