Ново! Дисково пространство

Уважаеми клиенти,

Услугата “Дисково пространство” е нашето ново предложение за Вас, която включва безплатно предоставяне на  10 GB място за съхранение на файлове  на онлайн портала www.disk.bg (https://oblak.bg) и се предоставя с любезното съдействие на Хемимонд АД – собственик на Онлайн портала.

За целта е необходимо да попълните в http://tcv.bg/облак e-mail и IP адреса, предоставен Ви по договор за интернет услуга.

За активиране на услугата  ще получите e-mail с информация за последващи действия директно от системата на oblak.bg.

Празнично работно време на касите на 06.09.2017г.

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че на 06.09.2017г. офисите на Телекомуникационна Компания Варна ще работят както следва:

  • Централен офис – почива
  • Каса Grand Mall – 10:00ч. – 19:00ч.
  • Каса Mall Varna – 10:00ч. – 19:00ч.
  • Каса Палах център – почива
  • Каса Владиславово- почива

Благодарим Ви!

 

Важно!

Уважаеми клиенти,

 

Напомняме Ви, че наближава крайният срок за заплащане на месечните такси за Интернет и Телевизия за месец Септември и за телефонните сметки за месец Август.
Поканваме Ви да заплатите текущата си сметка.

Предстои спиране на Интернета на 07.09.2017г.

Уведомяваме Ви, че на основание: Общи условия на договора за електронни съобщителни услуги; Общи условия на договора с крайни потребители за предоставяне на фиксирани обществени телефонни услуги; Общи условия на договора за взаимоотношения с потребителите за достъп до телевизионни и радио услуги и Ценови параметри на услугите, неразделна част от договорите. при неплащане на две последователни месечни абонаментни такси по индивидуалния договор от страна на Потребителя, същият дължи такса, повторно включване в размер на 5.00лв.

Благодарим Ви!

Процедура за избор на доставчици по проект "ТКВ ЗАЕТОСТ"

  Във връзка с проект „ТКВ ЗАЕТОСТ”,

изпълняван по ДБФП № BG05M9OP001-1.003-0037-С01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България, бенефициентът „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА” ЕАД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА – ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ“, чрез обявяване на публична покана №02 от дата 07.12.2016 г. Дата на публикуване на публична покана №02: 07.12.2016 г. Срок за подаване на оферти: 14.12.2016 г., до 24:00 часа Документация може да свалите от тук.

Стартира изпълнението на проект "ТКВ ЗАЕТОСТ"

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020, СХЕМА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА“ ЕАД   От 01.09.2016 г. „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА“ ЕАД започна изпълнението на проект „ТКВ ЗАЕТОСТ” по Договор № ДБФ BG05M9OP001-1.003-0037-С01 по схема BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е с продължителност 16 месеца и е на стойност 391,166.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 100 %. Общата цел на проект „ТКВ ЗАЕТОСТ” е разкриване на 24 нови работни места и създаване на устойчива заетост, предпоставка за стабилно и стратегическо развитие на ТКВ ЕАД, чрез подпомагане по процедура BG05M9OP001­1.003 “Ново работно място 2015” Конкретните цели на проекта са обвързани с осигуряването на: ü  заетост на 24 безработни и неактивни лица на новосъздадените работни места за период от 12 месеца, с фокус поне 12 от лицата да попадат в приоритетни по процедурата категории; ü  заетост на 24 безработни и/или неактивни лица на новосъздадените работни места за период от 12 месеца, с фокус поне 13 от лицата да попадат в приоритетни по процедурата категории; ü  запазване на минимум 12 от новите работни места за период от поне 12 месеца след приключване на проекта; ü  осигуряване на необходимите активи и техническа обезпеченост за създаването на новите работни места.    

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Телекомуникационна компания Варна“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

Каси на FastPay

Уважаеми клиенти на Телекомуникационна Компания Варна ЕАД,

считано от 01.06.2016г., нашите партньори от Fastpay са затворили всички свои обекти, с изключение на касата на Централен Кооперативен пазар , ул. Д-р Пискюлиев, павилион срещу спирката на 14-ката, за неопредел период от време.

За повече информация: 0885 17 82 98 – Десислава Вълчева (представител на FastPay)

Доведи Приятел

Уважаеми клиенти,

“ДОВЕДИ ПРИЯТЕЛ”  е нашето ново предложение за Вас, с което всеки наш настоящ клиент може да спечели безплатен месец за Интернет като ни препоръча на своите приятели. За да получите своя подарък е необходимо да доведете свой приятел, който не е ползвал нашите услуги и който желае да заяви включване на услугата Интернет.

Това е един приятен начин да увеличим семейството на TCV. Очакваме Ви!

WiFi Revolution като самостоятелно решение

Трябва ти качествен и надежден интернет за няколко дни? Ние сме твоето решение!

 

Най-новата услуга на ТКВ  – WiFi Revolution като самостоятелно решение!

Без кабели, без обвързване, без договор и с най-ниската цена на пазара!

– Ползвай 5 дни услугата само за 5лв.

– Ползвай 10 дни услугата само за 8лв.

– Ползвай 20 дни услугата само за 16лв.

 

WiFi Revolution в над 5000 точки в града!

 

Очакваме Ви!

Информация във връзка със Закона за противодействие на тероризма

„След 27 Декември 2016г. във връзка със Закона за противодействие на тероризма,  операторите на предплатени услуги на територията на страната нямат право да активират/регистрират повече от 10 предплатени плана/карти (чрез които се предоставят предплатени телефонни услуги) на името на един потребител. До 30 юни 2017 съществуващ клиент с повече от 10 предплатени карти трябва изрично да заяви кои от регистрираните на негово име 10 номера ще продължи да ползва.